Eerste certificaat Improvement Model

Nieuw keurmerk in de zorg neemt klant als uitgangspunt.

Afgelopen dinsdag, 19 mei, ontving Allcura thuiszorg als eerste zorgorganisatie het certificaat van een heel nieuw kwaliteitskeurmerk, het Improvement Model. Allcura kreeg het certificaat overhandigd van Edwin Franken, directeur van TÜV Nederland.

Het Improvement Model is een nieuw initiatief waar jaren aan ontwikkeling aan vooraf gingen. Esther Nieuwenhuizen en Evelien Verkade hebben jarenlange ervaring in het werkveld gebundeld in een model dat al ruim tien jaar denk- en ontwikkelwerk heeft gevergd. De aanleiding hiervoor was om een model te maken dat de klant als vertrekpunt neemt en de organisatie laat volgen.

Esther Nieuwenhuizen: ‘De klant moet leiden en de organisatie volgen. We zagen te vaak dat het juist andersom is. Om die reden zijn we de uitdaging aangegaan om te zien of het ook andersom zou kunnen’.

Een vernieuwend idee

Edwin Franken haalde in zijn speech de eerste contacten met het initiatief aan: ‘Er worden ons vaak nieuwe ideeën gepresenteerd, maar zelden ontmoet ik iets wat zo vernieuwend is en al zo gedegen is uitgedacht. De klant als vertrekpunt is inderdaad wat het moet zijn. Dat was de reden waarom wij als TUV Nederland dit initiatief ook mee wilden helpen maken tot een keurmerk’.

De kroon op het werk

Stichting Allcura uit Benthuizen zag het zitten om met dit nieuwe model aan de slag te gaan. Niet in de laatste plaats omdat zij, als zorgpartner van de Lelie zorggroep, al gewend waren aan de denkwijze. Maar nu een officieel certificaat is wel de kroon op al het werk. Bianca van der Meer verwoord na de overhandiging: ‘Als hulpverlener ben je in eerste plaats en vooral bezig vanuit de klant. Zo ook in ons geval. Alleen als je de stap maakt van particuliere / PGB zorg naar Zorg in Natura, en dit doet in samenwerking met Lelie zorggroep, dan komt onherroepelijk de vraag: ‘hoe regel je de kwaliteit?’. De visie op de klant van het Improvement Model past bij de visie die wij als Allcura hebben. Bovendien leeft dit systeem. Het is digitaal. Het laat concrete scores en uitkomsten zien. Kortom, het past bij deze tijd’.

Bedankt

Na de uitreiking van het certificaat was het ook tijd om stil te staan bij de bereikte mijlpaal. Evelien Verkade: ‘Er is veel voor nodig geweest om vandaag hier te zijn aangekomen. Dank daarom aan iedereen die heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken. We danken TUV Nederland vanwege de samenwerking op weg naar accreditatie. We danken het College van Deskundigen dat belangeloos heeft meegewerkt – en nog steeds – om het model fijn te slijpen en aan te scherpen. We danken de Lelie zorggroep voor het vertrouwen en de proeftuin, waardoor het model volwassen kon worden. En we danken – last but not least – Allcura voor hun durf om dit als eerste aan te gaan.’

Zorgresultaten centraal

Het Improvement Model is een keurmerk op basis van productcertificering. Centraal staan de uitkomsten van de zorg en de bedrijfsvoering van een zorgorganisatie bezien vanuit de positie van de klant. Het model biedt zorginstellingen greep op de organisatie, zicht op de klant en ruimte om te ondernemen. Het model is nu – na deze eerste certificering – gereed om verder toegepast te worden.

Het Improvement Model is geschikt voor elk type zorginstelling en er zijn veel toepassingsvormen, waarvan certificatie er één is. Certificeringen van andere organisaties staan al op de agenda. De eerstvolgende is ambulant jeugdzorgaanbieder DISTINTO.