Samenwerking

Samenwerking

Voor optimale en direct inzetbare thuiszorg én een goede regionale dekking werken wij samen met verschillende organisaties, partners, gemeenten en zorgverzekeraars.

Verwijzers
Dit zijn bijvoorbeeld huisartsen, verpleegkundigen in ziekenhuizen, revalidatiecentra of vrijwillige organisatie. Zij informeren, adviseren of verwijzen mensen naar Allcura thuiszorg wanneer iemand thuiszorg nodig heeft.

In de regio’s waar Allcura thuiszorg werkzaam is zijn dit o.a. de volgende organisaties:

Sociale kaart
Bent u opzoek naar vrijwilligersorganisaties of andere zorgorganisaties in uw regio dan verwijzen wij u graag naar de digitale sociale kaart van stichting Meedoen mogelijk maken – MEE NL.

Zorgverzekeraars

Allcura thuiszorg heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars van Nederland. Dit betekent dat alle zorg en verpleging die u van ons thuis ontvangt in alle gevallen vrijwel vergoed wordt.

Allcura thuiszorg heeft contracten afgesloten met de volgende koepelorganisaties:

Achmea
VGZ
Menzis
DSW
ONVZ
Zorg en Zekerheid
ENO

Bij deze bovenstaande verzekeraars zijn kleinere verzekeringen aangesloten, zoals bijvoorbeeld de FBTO en Pro Life, deze vallen ook onder onze contracten.