Wat wij doen

Het aanbod van Allcura thuiszorg is breed, van huishoudelijke zorg tot aan verzorging, verpleging en begeleiding thuis.

Hoe wij werken

Wanneer u zich heeft aangemeld voor thuiszorg plannen we eerst een intakegesprek voor het inventariseren van uw behoeften. In het intakegesprek inventariseren wij uw wensen en behoeften en adviseren wij u over de op maat afgestemde zorg.

Snel kunnen schakelen, eerlijkheid en afspraak is afspraak zijn voor ons voorwaarden om u als zorgvrager optimaal van dienst te kunnen zijn. Waar nodig en gewenst schakelen wij samen met u mantelzorgers in. Allcura thuiszorg vindt dat zorg betaalbaar moet zijn en van hoge kwaliteit. In tussentijdse evaluatiemomenten bespreken we de samenwerking en gaan we na of het aanbod van onze zorg voldoet aan uw wensen en behoeften. Gemaakte afspraken en de werkwijze worden vastgelegd in een persoonlijk zorg/leefplan.

U heeft zorg nodig. En dan?

Als u zorg nodig heeft of wilt aanvragen voor bijvoorbeeld uw ouders, neemt u contact met ons op. Dit kan persoonlijk bij ons op kantoor, per telefoon of e-mail.

Hierna volgt er een intakegesprek en brengen wij uw zorgvraag in kaart.  Zo is het voor u en voor ons helder welke zorg u nodig heeft. Wij ondersteunen u ook bij de aanvraag van indicaties bij gemeente of zorgverzekeraar.