Verpleging

Verpleging

Verpleging in de thuiszorg is eigenlijk zoals de wijkzuster van vroeger. Onze verpleegkundigen verrichten die specifieke handelingen die zonder thuiszorg anders in een ziekenhuis uitgevoerd worden. Daarnaast letten zij er ook op dat medicijnen op de juiste manier worden gebruikt en hoe u hierop reageert. Zij monitoren uw gezondheid en indien nodig ondernemen zij direct actie.

Wat kunt u van ons verwachten?

  •  Wondverzorging
  •  Medicijnen of injecties toedienen
  •  Ondersteuning bij zelf injecteren
  •  Voorlichting en monitoren herstel en gezondheid

Wie ondersteunen wij?

Wij bieden verpleegkundige zorg aan iedereen die dit tijdelijk of voor een langere periode nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld voor mensen die thuis herstellen van een operatie, (langdurig) ziek zijn of door een aandoening verpleging nodig hebben.